De PO-Raad ziet ziet kansen in het rapport Tijden van de samenleving; slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening , dat de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs uitgebracht. In het rapport staan aanbevelingen aan onderwijs en kinderopvang, gezondheidszorg en gemeenten en aan het bedrijfsleven voor het oplossen van tijdsknelpunten die werkenden ondervinden.
Uit het rapport blijkt dat de raad een belangrijke oplossing ziet in een meer eigentijds en sluitend dagarrangement voor 4 12 jarigen. Belangrijke uitgangspunten voor de raad daarbij zijn dat school- en opvangtijden aansluiten op werktijden en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van een volledig weekvenster, waarbij ook de woensdag en de vrijdag als reguliere werkdagen gelden. De SER beschouwt een eigentijds en sluitend dagarrangement als eerste stap in de ontwikkeling naar integrale kindvriendelijke centra voor 0-12 jarigen. De SER omarmt in haar advies het rapport van de Taskforce Kinderopvang Onderwijs dat vorig jaar is uitgebracht met een groot draagvlak in de kring van werkgevers en werknemers.
Lees de uitgebreide reactie Samenvatting Tijden van de Samenleving Volledig rapport Tijden van de Samenleving

VorigeWinnaars Innovatieregelingen SURFnet Kennisnet bekend
VolgendeInspiratie op doen in de zomervakantie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter