De PO-Raad wil op zeer korte termijn een bestuurlijke Ronde Tafel organiseren met alle partijen die betrokken zijn bij de komst van asielkinderen. Doel hiervan is het komen tot gezamenlijke afspraken die de knelpunten rondom de ondersteuning van deze kinderen moeten wegnemen. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen bieden van goed onderwijs aan de kinderen, maar om ondersteuning in brede zin. Ook het bieden van bijvoorbeeld jeugdhulp, huisvesting en vervoer vallen daaronder.

De PO-Raad wil samen met het Rijk en betrokken partijen, zoals het COA, Lowan, de VNG, AOb, CNV en de andere sectorraden, een Regieteam Asielkinderen vormen, dat gezamenlijk zorgdraagt voor een snelle en adequate ondersteuning van deze kinderen. Een gemandateerde centrale regisseur zou dit Kernteam moeten gaan leiden.

In asielzoekerscentra in Nederland zitten op dit moment zo’n 5500 kinderen tot twaalf jaar. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd fors toe gaat nemen. Scholen kunnen de opvang nu nog maar nauwelijks aan. Als deze kinderen een status hebben gekregen, hebben zij – volgens het Kinderrechtenverdrag – binnen drie dagen het recht op onderwijs. De PO-Raad merkt echter dat er teveel basisscholen niet zijn voorbereid op een dergelijke grote instroom van asielkinderen. Zo dreigt onder meer een tekort aan schoollocaties, gespecialiseerde (NT2-)leerkrachten en lespakketten. Gisteren luidde de PO-Raad al de noodklok hierover in dagblad Trouw.

Maar de problemen beperken zich niet alleen tot onderwijs. Diverse betrokken organisaties rondom de komst van asielkinderen hebben recentelijk hun zorgen geuit over andere knelpunten die jeugdhulp/traumaverwerking, huisvesting, vervoer en ondersteuning van asielkinderen met zich mee zal brengen. De PO-Raad wil met het Regieteam Asielkinderen snel handelen en komen tot adequate oplossingen op al deze gebieden. Want door nu te investeren in deze groep kinderen, kunnen we ervoor zorgen dat zij een mooiere en betere toekomst tegemoet gaan.

De PO-Raad heeft afgesproken met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) dat zij in de eerste ronde van de gesprekken mede namens de AVS spreekt. Besturen en schoolleiders hebben immers op dit thema in deze fase dezelfde behoeften. Daarna zal de AVS als partner deelnemen aan het overleg en waar mogelijk een eigen rol nemen om de aanpak succesvol te ondersteunen.

VorigeHoe denk jij over het Lerarenregister?
VolgendeMBO scholen bieden massaal Talentenprogramma’s aan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter