31 mei 2012

De PO-Raad en de Stichting Schoolinfo zijn gestart met het project Vensters PO. Dit is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden. Meer informatie over het project vindt u hier.
Bij de ontwikkeling van Vensters PO willen wij graag samenwerken met scholen en schoolbesturen. Op die manier kan het project aansluiten bij de bestaande situatie in het veld en rekening houden met de wensen en behoeften van het veld. Om hier een beeld van te krijgen, voeren Oberon en het Kohnstamm Instituut een onderzoek uit. Een onderdeel van dit onderzoek is een internetenquête voor besturen en scholen. Eind mei ontvingen besturen en (een willekeurige selectie van) directies een mail met het verzoek om deze enquête in te vullen. Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en van de wensen en behoeften van het PO-veld is het van groot belang dat zoveel mogelijk scholen en besturen de enquête invullen. Wij vragen alle besturen en directies die een mail ontvangen dan ook hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Alvast bedankt voor uw medewerking!


Trefwoorden:

Vensters PO

Relevante links:Regionale bijeenkomsten Vensters PO

VorigeJongeren ontwerpen nieuwe onderwijstoepassingen in 1 dag
VolgendePromotieonderzoek over leesgedrag jonge kinderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter