Op de landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie in de Jaarbeurs Utrecht staat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal. Op het congres sprak José Smits van de Coalitie voor Inclusie met PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee, Sjoerd Slagter (VO-raad) en Ankie Verlaan (CrossOver) over het onderwijs ten opzichte van het VN-verdrag.
In het gesprek, waarin ook het publiek de gelegenheid had om deel te nemen, benadrukte Kete Kervezee het belang van het samenleven en van de mogelijkheid voor alle leerlingen om zich te kunnen ontplooien. Het is niet alleen een kwestie van of een kind in het reguliere onderwijs geplaatst kan worden, maar ook of het kind daar de aandacht krijgt die het nodig heeft om écht mee te doen. Zij mogen dus zeker niet voor spek en bonen in de klas zitten. Het is voor het persoonlijk welzijn én voor de maatschappij van belang dat zij niet buiten de boot vallen. Om kinderen die extra zorg nodig hebben regulier onderwijs te kunnen bieden is echter professionaliteit en expertise in de klas nodig. Het is daarom onacceptabel dat het kabinet op het punt staat om een bezuiniging van 300 mln op Passend onderwijs door te voeren. Hiermee verdwijnt veel expertise die nodig is om de inclusie die het VN-verdrag voor ogen staat waar te maken.
Ankie Verlaan sprak over de cultuuromslag die nodig is om uit te gaan van de talenten en kwaliteiten van mensen met beperkingen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt, in plaats van te focussen op de beperking. Sjoerd Slagter benaderde het begrip inclusie niet als doel op zich, maar legde de nadruk op met wat voor onderwijs de leerling het meest gediend is.
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam in 2006 al tot stand, maar geldt nog steeds niet in Nederland. Het verdrag zegt dat het hebben van een beperking mensen niet langer buiten de maatschappij mag plaatsen. Zolang dit verdrag niet door Nederland bekrachtigd wordt, kunnen mensen met een beperking zich in ons land niet beroepen op deze mensenrechten.
Coalitie voor inclusie Kenniscentrum CrossOver

VorigeNieuw boek van Gerard Dummer ICT voor de klas
VolgendeSluiting zeer zwakke scholen is uiterste noodmaatregel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter