Op 29 mei kwam de staatssecretaris Sander Dekker (OCW) met zijn plannen om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen. Helaas is het debat in de Tweede Kamer helaas uitgesteld naar 25 juni. De PO-Raad heeft, naast het sturen van een brief aan de Tweede Kamer, met de meeste woordvoerders gesprekken gevoerd over dit thema.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over bestuurskracht in het onderwijs. Tijdens dit debat zijn diverse moties ingediend. De voor de sector primair onderwijs belangrijkste moties die zijn aangenomen, zijn moties voor aanpassing van de wet op de medezeggenschap. Het gaat om een motie om in overleg met de raden te komen tot ‘open data’ met reële en vergelijkbare weergaven van onderwijsresultaten en financiële gegevens van scholen. Daarnaast is er een motie ingediend om onderwijsteams instemmingsrecht te verlenen op de vormgeving van het onderwijsleerproces. De PO-Raad was op voorhand geen voorstander van deze moties en zal met de staatssecretaris overleggen over de uitwerking van deze moties.

In het debat over het aanpakken van pesten werd duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat scholen de vrijheid moeten houden om een plan van aanpak tegen pesten te kiezen dat past bij hun eigen specifieke situatie en veiligheidsbeleid. Daarmee ondersteunt de Kamer het pleidooi van de PO-Raad.

Buitenonderhoud en kinderopvang

Tevens heeft de Tweede Kamer kort gedebatteerd over de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs (1 januari 2015). De PO-Raad pleit al langer voor de doordecentralisatie van buitenonderhoud schoolgebouwen. In de lobby naar de politiek heeft de PO-Raad vooral gepleit voor een goede overgangsregeling bij het invoeren van deze doordecentralisatie. Tijdens dit debat zijn moties van D66 en PVV ingediend die aan de staatssecretaris vragen om de inwerkingtreding per 1 januari 2014 te laten plaatsvinden. Stemmingen over deze moties zijn op 11 juni. Naar verwachting zullen deze moties geen meerderheid krijgen in de Tweede Kamer.

De Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde onlangs een rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang. In eerste instantie zouden alleen partijen uit de kinderopvang hier aan tafel zitten. Door lobby van de PO-Raad heeft ook bestuurder Ton Groot Zwaaftink (RVKO, Rotterdam) namens de sector primair onderwijs deelgenomen aan het gesprek. Hij pleitte voor een basisvoorziening voor alle kinderen.

VorigePO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen
VolgendePO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter