Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert in overleg met onder meer de PO-Raad vier regionale bijeenkomsten over pesten. Deze bijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats. Ze maken deel uit van het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert in maart lanceerden.

Op de bijeenkomsten is onder meer aandacht voor cyberpesten, samenwerking tussen ouders en school en goede praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel scholen als ouders en leerlingen. Het doel is om aan het begin van het nieuwe schooljaar aandacht voor pesten te vragen en te kijken wat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan doen om een sociaal veilige leeromgeving in het funderend onderwijs te bewerkstelligen.

De PO-Raad vindt dat scholen zelf de ruimte moeten krijgen een eigen plan van aanpak te kiezen. Samen met de VO-raad stuurde ze daarover in mei een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is het daarmee eens.
Meer informatie

De bijeenkomsten worden na de zomer op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. Meer informatie over de precieze data en locaties en aanmelding volgt na de zomervakantie op deze website.

VorigeTweede Kamer bezorgd over bezuinigingen onderwijssubsidies
VolgendeKinderen maken veel meer fouten op tablets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter