Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt veel voordelen, maar scholen moeten wel verantwoord en zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. De nieuwe brochure Privacy op school in 10 stappen, ontwikkeld door Kennisnet, legt uit hoe zij dat kunnen bereiken.

Aan bod komen alle belangrijke onderwerpen. Naast een basiscursus 'privacy in de wet' geeft de brochure antwoord op vragen als:

• Hoe ga je om met leerlinggegevens in de school?
• Welke afspraken moeten scholen maken met leveranciers van digitaal leermateriaal?
• Welke rechten hebben de ouders en de medezeggenschapsraad?
• Hoe kun je als school verantwoorden wat er met persoonsgegevens gebeurt?
• Hoe ga je om met foto's en video's? En met internet en sociale media?
• Hoe waarborg je de privacy bij het overdragen van leerlinggegevens aan een andere school?

De brochure biedt verder handige verwijzingen naar aanvullende informatiebronnen die je kunnen helpen de privacy zorgvuldig te regelen. Ook bevat de brochure praktische hulpmiddelen.

Bijeenkomsten over privacy
Veel van deze onderwerpen kwamen en komen aan bod op de diverse bijeenkomsten die de PO-Raad in samenwerking met Kennisnet organiseert over dit thema. Zo werden kleinere besturen deze week al kort en krachtig bijgepraat tijdens een regionale bijeenkomst voor kleine besturen. Komende maand volgen meer van deze bijeenkomsten. En later in het jaar staan er masterclasses over dit thema op het programma. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Meer tools
Naast de brochures zijn er meer tools beschikbaar die scholen en hun besturen ondersteunen bij het goede regelen van privacy:

• Maak gebruik van de online 'Quickscan privacy' en ontdek hoe privacybewust uw school is.
• Doe de checklist in de '5 vuistregels voor privacy' zodat u begrijpt wat de consequenties zijn van de Wet bescherming persoonsgegevens.
• Download de brochure 'Kinderen en online privacy', die ouders en leraren op weg helpt met privacyvraagstukken.

Voor al deze tools wordt u geleid naar de website van Kennisnet.

VorigeDoe mee aan de peiling naar de inzet van tablets en laptops
VolgendeNieuwe uitzendbureau-aanpak moet match tussen mbo-ers en bedrijven vergroten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter