20 september 2012

In een brief geeft de PO-Raad alle fractievoorzitters een aantal speerpunten mee om het primair onderwijs in de gelegenheid te stellen de komende jaren kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen. Het gaat om de speerpunten krimp en behoud van jonge leraren, brede kindcentra, professionalisering en goed werkgeverschap, passend onderwijs, bekostiging en bestuurlijke kracht.

Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim 57 miljoen, oplopend naar bijna 89 miljoen in 2016. De PO-Raad wil erop vertrouwen dat deze plannen nog worden aangepast in een nieuw regeerakkoord, aangezien bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma investeringen in het onderwijs opgenomen hebben.

Trefwoorden:

Brieven aan politiek, Onderwijskwaliteit, Bekostiging

VorigeInschrijving geopend online masterclass over tablets in het onderwijs door Kennisnet en OU
VolgendeLancering Vignet Gezonde School
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter