Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De PO-Raad, VO-raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Dit convenant is nu ter consultatie beschikbaar.

In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met het bijbehorende Model Bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit model is opgesteld met hulp van in privacy gespecialiseerde juristen.

Consultatie
Met de consultatie wil de PO-Raad alle belanghebbenden de gelegenheid geven op het convenant te reageren. Reacties kunnen naar consultatie@poraad.nl en dienen voor 7 juni binnen te zijn. De leden van de PO-Raad kunnen op de Algemene Ledenvergadering van 11 juni stemmen over het convenant.

Verantwoordelijkheden
Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken maken met leveranciers.

Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid waar te maken. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen hun leden daarbij.

Administratiesystemen
Het convenant privacy dat nu is opgesteld, heeft betrekking op digitale leermiddelen en bijbehorende systemen. De betrokken partijen werken ook aan een soortgelijk convenant voor schooladministratiesystemen.

Bij het opstellen van de convenanten worden ook ouders en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap nauw betrokken.

VorigeVernieuwende scholen: leren op maat kán!
VolgendeCBS: Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter