De PO-Raad verwacht dat er binnenkort overeenstemming wordt bereikt over technische aanpassingen van de CAO PO. Een totaal nieuwe cao voor het primair onderwijs laat nog wel even op zich wachten.

De CAO PO bestaat nog steeds uit twee delen. Over de primaire arbeidsvoorwaarden maken de vakbonden afspraken met de minister van OCW, terwijl de secundaire arbeidsvoorwaarden een zaak zijn van de bonden en de werkgevers, die door door de PO-Raad worden vertegenwoordigd.

De afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden dateren uit 2009. Een deel van die afspraken is inmiddels achterhaald, zoals de afspraak over de pensioenleeftijd. De bonden en de PO-Raad willen nu een aantal artikelen aanpassen op basis van de huidige wetgeving. Zeer binnenkort moet daar meer duidelijkheid over ontstaan, zo is de verwachting.

Het overleg over een totaal nieuwe cao voor het primair onderwijs moet echter nog beginnen. Het streven van de PO-Raad en de bonden is om op 1 januari 2014 een geheel nieuwe CAO PO te hebben.

VorigeBeter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel
VolgendePlannen Bussemaker scheppen onzekerheid op VO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter