Per 1 augustus 2011 gaat het experiment flexibele onderwijstijden van start. Maximaal 10 scholen kunnen aan dit experiment van Regioplan deel gaan nemen. Doel van het experiment is scholen ervaring op te laten doen met het anders inrichten van hun onderwijstijd dan binnen de huidige wetgeving mogelijk is en in kaart te brengen wat de effecten daarvan zijn op de prestaties van leerlingen, op de kwaliteit van het onderwijsproces, op het gebruik van kinderopvang en op arbeidsparticipatie. Op basis van het experiment wordt bekeken of aanpassingen van de wet primair onderwijs met betrekking tot onderwijstijd wenselijk zijn.
Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsformulier
De PO-Raad is positief over de experimenten, zolang er goed wordt gekeken naar de gevolgen voor de leerlingen en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad verwacht dat de experimenten resultaten opleveren, die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs en de kinderen.
Middels het samenwerkingsverband Andere Tijdenis de PO-Raad reeds actief op dit gebied. Het samenwerkingsverband ondersteunt de invoering van andere schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Het doel is om meer kwaliteit en rust in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te brengen.
Lees ook:
Experimenten met flexibele onderwijstijd

VorigeVolg een online workshop
VolgendeVerlies PO kan tot problemen leiden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter