8 mei 2012

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs niet controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat de behandeling van de wet gewoon door kan gaan, ondanks dat er nieuwe verkiezingen komen. De PO-Raad had hier samen met de VO-raad en de AOC-Raad ook op aangedrongen bij de Eerste Kamerleden: "Net nu er een wetsvoorstel ligt dat breed gedragen wordt ( sectorraden, Tweede Kamer), zou het proces ernstige vertraging hebben opgelopen." Dat hoeft nu niet het geval te zijn.
In aanvulling daarop hebben de sectorraden ervoor gepleit om meer tijd te nemen voor een gefaseerde invoering van Passend onderwijs. Dat zou als bijkomend voordeel kunnen hebben, dat de stelselwijziging jeugdzorg (decentralisatie naar de gemeenten) in tijd beter afgestemd kan worden op deze stelselwijziging. Beide stelselwijzigingen hebben immers te maken met zorg in en om de school.
Eerder heeft de minister ook aangegeven dat er ruimte is om meer tijd te nemen voor de invoering van het nieuwe stelsel (zie onderstaande link naar de brief van de minister).
De Eerste Kamerleden hebben overigens geen van de bij hen voorliggende wetsvoorstellen controversieel verklaard.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Speciaal Onderwijs

Relevante links:Brief minister over behandeling wetsvoorstel Passend onderwijs

VorigeNHL hogeschool ontvangt 40 Chinese studenten
VolgendeNieuw gebouw Montessori Lyceum Flevoland officieel geopend
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter