9 oktober 2012De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 9 oktober de wet Passend Onderwijs aangenomen. D66, SP, PvdD en 50+ stemden tegen de wet. De drie ingebrachte moties werden met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat de voorbereiding in het kader van Passend Onderwijs kan worden voortgezet en dat de wet per 1 augustus 2014 in werking treedt.
Over het wetsvoorstel kwaliteit (V)SO was de Eerste Kamer unaniem positief.
De PO-Raad kijkt met belangstelling uit naar de uitwerking van de motie PvdA c.s. over het onderzoek naar de vraag of structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren. Hiermee geeft de Kamer gehoor aan de zorg die er is in het onderwijsveld t.a.v. de structurele bekostiging.

Trefwoorden:

Passend onderwijs

Relevante links:Thema: Passend onderwijsReferentiekader Passend onderwijsInstrumentarium Passend onderwijsPassend onderwijs: vragen en ondersteuning

VorigeWord samen in 5 stappen mediawijzer
VolgendeBig Data hypervisibility en informatie dieten filmpje
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter