Op maandag 7 november spraken betrokkenen en politici in de Rode Hoed in Amsterdam over de gevolgen van de bezuinigingen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Door de stapeling van bezuinigingen dreigen deze kinderen tussen de wal en het schip te raken. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad: “We moeten ten behoeve van de kinderen meer tijd krijgen om de veranderingen te organiseren en de bezuinigingen moeten niet vooraf worden ingeboekt.
Het debat was georganiseerd naar aanleiding van een documentaire van de NCRV: Kinderen van de Hondsberg. De Hondsberg is een onderzoeks- en behandelcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperkingen en bijkomende ontwikkelings- en gedragsstoornissen. In de documentaire worden zes mensen opgezocht die 13 jaar geleden op de Hondsberg zaten en toen ook in beeld zijn gebracht. De documentaire laat duidelijk zien dat een goed functionerend netwerk aan deskundige hulp voor de kinderen onontbeerlijk is. Door de bezuinigingen in de zorg en in het onderwijs komen de mogelijkheden voor begeleiding echter onder druk te staan.
Tijdens het debat werd gesproken over veranderingen in de zorg. Daarbij werd steeds ook de link naar het onderwijs gelegd. Juist doordat beide met veranderingen en bezuinigingen hebben te maken, is het belangrijk dat de samenwerking tussen de sectoren nog beter wordt. Het kost echter tijd om de complexe veranderingen te realiseren. Het gevaar van de huidige plannen is dat dit te snel moet en met te weinig middelen. Hopelijk kunnen de bij het debat aanwezige politici daar nog wat aan veranderen, zodat de kinderen het steuntje in de rug blijven houden.

VorigeTechnologieen van de toekomst Kennisnet publiceert Trendrapport po/vo
VolgendeLeraar van het Jaar word je niet zomaar
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter