Het aantal leerkrachten dat in een hogere functie geplaatst wordt neemt toe. Op maandag 18 april heeft staatssecretaris Zijlstra de voortgangsrapportage Actieplan Leerkracht naar de Tweede Kamer gestuurd en hierin is onder meer te lezen hoe ver schoolbesturen en hun scholen zijn gevorderd met de invoering van de functiemix. De staatssecretaris concludeert in de rapportage dat de schoolbesturen in het primair onderwijs goed op weg zijn.
Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de schoolbesturen in het regulier basisonderwijs op 1 oktober 2010 6,7% van de leraren in een LB-functie hebben benoemd. Dit percentage ligt dicht bij het streefdoel waar op 1 augustus 2010 aan voldaan moest worden, namelijk 8%. In het speciaal (basis)onderwijs is 3,4 % van de leraren in een LC-functie benoemd. Dit is zelfs hoger dan het streefdoel van 1 augustus 2010, namelijk 3%.
KwaliteitsverhogendUit onderzoek blijkt dat de schoolbesturen en hun scholen vooral op basis van kwaliteitsgerelateerde criteria leraren naar een hogere functie bevorderen. De meest gehanteerde criteria bestaan uit het behalen van een onderwijsrelevant diploma (vooral in het po) en uit extra taken en verantwoordelijkheden, naast persoonlijke inzet en goed functioneren. Daarnaast vormt actieve participatie bij onderwijsvernieuwing en ontwikkeling als extra taak een belangrijk promotiecriterium. De PO-Raad heeft de invoering van de functiemix ook altijd gezien als een instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en dat blijkt nu dus ook uit onderzoek.
Bekostiging functiemixIn de voortgangsrapportage wordt ook melding gemaakt van de onrust rond de bekostiging van de functiemix. De PO-Raad zal de komende tijd het ministerie kritisch blijven bevragen op de bekostiging van de functiemix. Hier hebben we ook al eerder over bericht. Op Kamervragen van het Kamerlid Dijsselbloem van de PvdA is naar de mening van de PO-Raad geen bevredigend antwoord gegeven. De Minister heeft bijvoorbeeld niet aangegeven:

hoe het financieel kader uit het Convenant Leerkracht is opgebouwd;
wanneer zij de Kamer kan informeren met hoeveel de gemiddelde personeelslasten in 2010-2011 zijn toegenomen;
of de stijging van de gemiddelde personeelslasten volledig gedekt wordt door de bedragen die vastgesteld zijn voor de bekostiging van het Convenant Leerkracht.

De PO-Raad zal de Minister van OCW aan de afspraak rond de bekostiging houden. Het kan niet zo zijn dat, op macroniveau, de schoolbesturen meer dan 25% van de kosten voor hun rekening moeten nemen.
Klik hier voor de voortgangsrapportage. De begeleidende brief van de staatssecretaris vindt u hier.

Vorigevmboer voelt zich niet uitgedaagd
VolgendeBewaak herkenbaarheid mbo bij verbeteren kwaliteit
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter