De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.”

De PO-Raad heeft waardering voor de bereidheid en het enthousiasme van buiten de sector om het onderwijs te steunen bij het realiseren van een van haar vele opdrachten: goed cultuur- en in het bijzonder muziekonderwijs. De PO-Raad kan zich ook goed vinden in de keuze voor een insteek waar motiveren, inspireren, ondersteunen en lokaal samenwerken de sleutelbegrippen zijn. Den Besten: ,,Wij voelen ons vereerd door de aandacht van de ambassadeurs van het programma, niet in de laatste plaats onze Koningin”.

Kanttekeningen

Toch plaatst de PO-raad ook een kanttekening bij de impuls Cultuuronderwijs. Beleidsvoornemens die focussen op één (onderdeel) van de vele kerndoelen roepen de vraag op.of hier sprake is van incidentenpolitiek, waarover de Onderwijsraad in haar recente advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem zo kritisch oordeelde. Een oordeel dat de PO-Raad van harte onderschreef.

Duurzame onderwijskwaliteitsverhoging veronderstelt eigenaarschap van die kwaliteit bij besturen en hun scholen. Het nemen van die verantwoordelijkheid stelt eisen aan de ruimte die hen daarbij wordt gegund. Ruimte voor beleid, voor eigen keuzes, maar ook ruimte in financiële zin: Lumpsum financiering. De brief van de minister biedt ruimte voor beleid, maar kiest niet voor bijbehorende financiële instrumentatie. De beperkingen en zelfs mogelijke perverse effecten van tijdelijke doelsubsidies veronderstellen wij als genoegzaam bekend.

De PO-Raad wil schoolbesturen in staat stellen om de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs voor elk kind. Onderwijs dat kinderen toerust met kennis, vaardigheden en competenties om straks in de snel veranderende samenleving te kunnen functioneren. Naast kennisoverdracht zijn brede vorming en het ontdekken en onderzoeken van de wereld, en daarmee ook henzelf, belangrijke waarden. De wereld van de cultuur biedt - net als de wereld van de wetenschap en de techniek, en de natuur - een rijke leeromgeving.

Kinderen laten leren

De PO-Raad onderschrijft het belang van muziekonderwijs en ziet daarom wel de kansen die de impuls biedt. De maatschappelijke opdracht waar het primair onderwijs voor staat is in onze woorden: kinderen laten leren. En muziekonderwijs kan daar bij helpen.

Uit recent onderzoek van UniPartners Maastricht, gelieerd aan de Maastricht University in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) blijkt dat goed en frequent muziekonderwijs zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Uit het onderzoek blijken positieve effecten op gebied van cognitie, plasticiteit van het brein, sociale en persoonlijke ontwikkeling van het musicerende kind, een positieve invloed op de motoriek en de vaardigheid om meerdere taken tegelijk uit te voeren.

De sector maakt graag van die inzichten gebruik, en ziet het als uitdaging om de vertaalslag naar de onderwijspraktijk te maken.

VorigeAfsluiting van de InnovatieImpuls Onderwijs
VolgendeMuziekonderwijs voor alle schoolkinderen
Reacties (1)
Gebruiker
Bas van den Bosch
28-10-2014

Dat muziekonderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind werd door mij al erkend. Als zeer ervaren muziekdocent heb ik een hulpboek samengesteld waarin voor iedere leerkracht PO muziekles geven weer dichterbij kan komen en haalbaar wordt: Muziekles geven...wat nu?. Van harte aanbevolen.

Laat een reactie achter