Als vertegenwoordiger van de sector ontvangt de PO-Raad sinds 2009 jaarlijks middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval SLOA-middelen). Voor de verdeling van die middelen heeft de PO-Raad een regeling ingesteld.
De regeling Vrijval SLOA 2011 is vanaf vandaag beschikbaar. In de aanvraagprocedure van de regeling Vrijval SLOA 2011 wordt gewerkt met een vooraanmelding. Het format vooraanmelding Vrijval SLOA 2011 dient hiervoor gebruikt te worden. Let op: sla dit format eerst op uw eigen computer op, voordat u het gaat invullen. Een toelichting op het format, de beoordelingscriteria en de selectieprocedure is te vinden in het Reglement Vrijval SLOA 2011.
Het ingevulde format dient u vóór vrijdag 1 april 2011 per post toe te sturen aan de PO-Raad, ter attentie van Lidia Hofman. Formats die later dan 1 april 2011 bij de PO-Raad binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.
Na ontvangst van de ingevulde formats stelt een externe organisatie op basis van de beoordelingscriteria vast welke schoolbesturen worden uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel. Op 21 april ontvangen deze besturen hierover telefonisch bericht. Op woensdag 27 april nemen deze besturen deel aan een informatiebijeenkomst, waarin experts meer informatie verschaffen over het formuleren van het onderzoeksplan en uitvoeren van het onderzoek. Wij vragen schoolbesturen die een aanvraag indienen daarom deze datum alvast in hun agenda te reserveren.
Het uitgebreide onderzoeksplan dient vervolgens uiterlijk 26 mei 2011 te worden ingediend op basis waarvan de definitieve selectie zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 juli wordt het bestuur schriftelijk en beargumenteerd meegedeeld of de aanmelding al dan niet is gehonoreerd. Uiteraard ontvangen alle aanvragers, ook diegenen die op basis van de vooraanmelding verder niet tot uitwerking mogen overgaan, schriftelijk een gemotiveerd besluit.
Bijgevoegde regeling is van toepassing onder voorbehoud van definitieve toekenning van de middelen door OCW.
Reglementen SLOA 2011
Format vooraanmelding 2011
Naar dossier SLOA

Vorige28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging
VolgendeMinister president loopt weg voor debat over bezuinigingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter