Schoolbesturen die een startende leraar voor de klas willen, kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie aanvragen via de subsidieregeling Jong en Oud. Zij ontvangen een subsidie voor 20 procent van de loonkosten wanneer zij een langdurig werkloze jonge leerkracht in dienst nemen.

De subsidieregeling is een van de maatregelen uit het sectorplan primair onderwijs waarmee banen voor leraren behouden blijven en jonge leerkrachten kunnen worden aangetrokken. Dat wordt mogelijk door onder meer oudere leraren andere taken te geven of jonge en oudere leraren in tweetallen de verantwoordelijkheid te geven voor een klas.In totaal kunnen uiteindelijk zo'n 1400 leraren hun baan behouden of worden aangetrokken. Schoolbesturen moeten dan wel gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het sectorplan.

Ook worden in krimpregio’s tien zogenoemde regionale transfercentra opgezet zodat schoolbesturen kunnen samenwerken bij de aanpak van boventalligheid.

Het sectorplan is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend door de sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Daarbij hoort ook de PO-Raad. Via dat sectorplan is er geld en ondersteuning beschikbaar gesteld voor schoolbesturen om mobiliteit in de sector te stimuleren, ontslagen te voorkomen en jonge leraren te werven.

Nationaal Onderwijsakkoord

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stuurde het plan onlangs naar de Tweede Kamer. De maatregelen komen bovenop de maatregelen die zijn afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord, laat Dekker weten in zijn begeleidende brief. Daarin werd 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het behoud van en in dienst nemen van jonge leraren in het primair onderwijs.

Dat geld was hard nodig om te voorkomen dat jonge leraren zouden worden ontslagen. Deze ontslagen leiden tot stijgende werkloosheidskosten die weer meer ontslagen tot gevolg zullen hebben. Met het geld uit NOA kan die negatieve spiraal worden doorbroken, zo schreef de PO-Raad vorig jaar in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

De maatregelen uit het sectorplan worden door de sector zelf betaald en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Duurzame inzetbaarheid

De PO-Raad maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen. Het uitvoeren van het sectorplan past daarnaast in haar ambitie om duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te vergroten, zodat zij hun hele werkende leven met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven werken
Meer informatie en subsidie aanvragen

Schoolbesturen die meer informatie willen of subsidie willen aanvragen voor jonge leerkrachten kunnen contact opnemen met het Arbeidsmarktplatform PO.

VorigeEen op de vijf scholieren is ontevreden over de manier van lesgeven
VolgendeLeerlingen lezen en rekenen beter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter