Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. De regeringspartijen legden daarmee ook een dringende oproep van het onderwijsveld naast zich neer.

De PO-Raad is net als de oppositiepartijen voorstander van het verruimen van het experiment en vindt het dan ook jammer dat dit nu niet gebeurt. Zij ziet in deze proeven een belangrijke kans voor de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC), waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs samen huizen en optrekken. Door alleen ‘excellente’ scholen toe te laten, sluit je onterecht een grote groep scholen uit: scholen waarvan de kwaliteit op orde is en die ook tegen de grenzen van wet- en regelgeving aanlopen en meer ruimte willen om hun ambities te realiseren, zo schreven de PO-Raad en ISBO, LVBS, VO-raad, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB onlangs in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD). Deelname aan de pilot kan op al deze scholen mogelijk leiden tot verdere kwaliteitsverbetering. De pilot kan ook slechts relevante resultaten opleveren, wanneer het deelnemersveld gevarieerd is en niet, zoals nu beoogd, uit maar één ‘soort’ scholen bestaat.

De regeringspartijen scharen zich met het afwijzen van de motie achter staatssecretaris Sander Dekker die al eerder aangaf dat hij het experiment niet te groot van omvang wil maken.

Groepsgrootte
Een verzoek van de SP om in het basisonderwijs een maximum groepsgrootte in te stellen van dertig leerlingen, werd afgewezen. Wel gaf de Kamer de regering de opdracht te inventariseren wat schoolbesturen doen om te voorkomen dat groepen groter worden dan 28 leerlingen. Waar dat niet lukt, wil de Kamer weten hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen ondanks de groepsgrootte wel voldoende aandacht krijgen. De PvdA had aangedrongen op zo’n onderzoek.

Thuiszitters
De regering moet daarnaast in kaart brengen op welke manier samenwerkingsverbanden er samen op een effectieve manier voor kunnen zorgen dat thuiszittende leerlingen naar school kunnen of onderwijs op maat krijgen. De PvdA hoopt dat samenwerkingsverbanden op die manier het aantal thuiszitters te verminderen.
Sluiten sectorakkoorden

Bij het sluiten van sectorakkoorden, zullen de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voortaan ook moeten overleggen met schoolleiders en leraren. De Kamer nam hiertoe een motie aan van de SP.

VorigeScholieren van Charlemagne College winnen finale Beats by Bach
VolgendeMeester Mark vraagt door: Over leven in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter