14 december 2012

Deze week was het laatste deel van de begrotingsbehandeling. In de inbrengen vanuit de verschillende fracties zien we veel terug van de door ons ingebrachte punten: krimp, onderwijshuisvesting en de financiële positie in het primair onderwijs. Zoals de motie van het CDA om middelen vrij te spelen voor de transitie naar krimp. Deze motie is aangehouden in afwachting van de beleidsbrief over krimp van de regering die in maart verwacht wordt. Tevens werd er een motie ingediend door de Christenunie om binnen het lerarenbudget de komende twee jaar geld te reserveren voor een overbruggingsregeling voor afgestudeerde leerkrachten in het primair onderwijs die werkloos zijn. Deze motie wordt waarschijnlijk aangenomen, de staatssecretaris laat het oordeel aan de kamer.

Trefwoorden:

Lobby update, Krimp, Arbeidsmarkt

Relevante links:Krimp: meld concrete knelpunten bij de PO-RaadOverheveling onderbesteding huisvestingsmiddelen staat los van wetswijziging buitenkant onderhoud

VorigeDe 10 populairste innovatieve onderwerpen van 2012
VolgendeCKV blijft mogelijk verplicht vak
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter