Op 11 november 2013 begonnen de PO-Raad en vakbonden aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2014. De gesprekken verlopen constructief. De verwachting is dan ook nog steeds dat begin dit voorjaar een onderhandelaarsakkoord aan de leden kan worden voorgelegd.

Omdat een cao de mogelijkheden en grenzen van personeelsbeleid bepaalt, en goed personeelbeleid van groot belang is voor goed onderwijs, vindt de PO-Raad het belangrijk dat de nieuwe cao door haar leden gedragen wordt. Om dit onderhandelaarsakkoord goed met onze leden te kunnen bespreken, heeft de PO-Raad alvast een paar bijeenkomsten gepland.* Indien de onderhandelingen toch extra tijd vragen, zullen deze bijenkomsten verzet worden.

Verantwoordelijkheid

Sinds 1 januari jl. is het aan de PO-Raad om in de cao ook afspraken te maken over de primaire arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kan er een beter op elkaar afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket samengesteld worden. De inzet van de PO-Raad is, zoals wij eerder al aangaven, dat werkgevers meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de vormgeving van de organisatie, daartoe in staat gesteld door een cao die niet langer alles dicht regelt. Daarbij moet er een balans worden gevonden tussen flexibiliteit en zekerheid, tussen veiligheid en verandering. De PO-Raad zet daarom in op minder regels en meer ruimte voor afspraken tussen werkgever en werknemer.

Een cao die ruimte biedt, vraagt meer van werkgevers. Waar nu personeelsbeleid in hoge mate door de cao wordt bepaald, streven wij ernaar dat schoolbesturen de ruimte krijgen om zich vanuit eigen verantwoordelijkheid als goed werkgever te gedragen.

Natuurlijk kan dit, naast mogelijkheden, ook nieuwe vragen en uitdagingen opleveren. Om leden ook met deze vragen te ondersteunen, is de helpdesk van de PO-Raad uitgebreid. Ook zullen we het komende jaar werken aan een programma dat schoolbesturen ondersteunt in hun werkgeverschap.

* Bijeenkomsten

De bijeenkomsten staan gepland op de volgende momenten:

- 24 februari, 10:00-12:30 uur, Bergen op Zoom
- 26 februari, 9:30-12:00 uur, Utrecht
- 26 februari, 14:00 – 16:30 uur, Roermond
- 3 maart, 14:00-16:30 uur, Assen
- 5 maart, 9:30-12:00 uur, Alkmaar

U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

VorigeKassa over commerciële trainingen eindtoets
VolgendeStaatssecretaris Dekker: 'Kleinescholentoeslag terug naar schoolbesturen'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter