Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de strijd aan om de fusietoets. Hij is in beroep gegaan tegen een oordeel dat de Rechtbank Leeuwarden in april velde, namelijk dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het ging daarbij om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. De uitspraak van de rechtbank zette de gehele fusietoets op losse schroeven.

De zaak waarin de rechtbank zich uitsprak, was aangespannen door de schoolbesturen van PCBO Dongeradeel en SBO De Twine uit Dokkum. Hun fusieverzoek was eerder door staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) afgewezen op basis van de 50%-norm. Die norm is een kwantitatieve invulling van het criterium ‘significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod’ uit de wet (lid 1 artikel 64c WPO), stelde de rechtbank en dat niet de bedoeling van die wet.

Hoewel Dekker de fusie van de betrokken scholen uiteindelijk goedkeurde, is Dekker wel in beroep gegaan. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State, waar het beroep is ingesteld, een uitspraak doet. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen. De fusietoets is haar altijd al een doorn in het oog geweest omdat deze in het primair onderwijs geen toegevoegde waarde heeft en enkel leidt tot administratieve rompslomp. De fusietoets levert eerder een gevaar op voor het behoud van diversiteit, bereikbaarheid en kwaliteit van scholen, meent de PO-Raad, omdat er schoolbesturen zijn die vanwege die toets van een reddende fusie afzien. Daarnaast is het volgens de PO-Raad een misvatting dat grotere besturen een gevaar vormen voor de diversiteit van het onderwijs. Die diversiteit wordt immers vooral geborgd op schoolniveau.

VorigeNOS en NTR lanceren Zapp Weekjournaal
VolgendeAfspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter