Nieuwe subsidieregeling voor snel internet van start31-08-2017ICT in het onderwijsVanaf 1 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. De overheid vergoedt de helft van de kosten, na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500. De Regeling ‘toekomstvast internet po en vo’ geldt alleen voor scholen die nu gebruik maken van een koperverbinding. De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar zien die als een druppel op een gloeiende plaat. De sectorraden blijven erop hameren dat er forsere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken.

In totaal komen er 465 po- en vo-scholen in aanmerking voor de Regeling toekomstvast internet po en vo. Zij kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding in de periode van september 2017 tot en met oktober 2019. Deze verbinding moet minimaal 500 mbps download- en 40 mbps uploadsnelheid kunnen bereiken.

Bij een offertebedrag tot € 15.000 vergoedt de overheid de helft van de kosten, verminderd met een drempelbedrag van € 2.500. Boven de € 15.000 geldt een vergoeding van 60 procent van de aanlegkosten. Begin dit jaar werd de regeling al aangekondigd in de voortgangsrapportage van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Méér nodig voor een digitale toekomst
De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar vinden dat er grotere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken. In het rapport Doordacht Digitaal eerder dit jaar, kwam de Onderwijsraad tot dezelfde conclusie: ,,De overheid moet scholen meer ondersteunen in de randvoorwaarden voor digitalisering.”

Wat de PO-Raad en VO-raad betreft, gaat het daarbij om een adequate toekomstbestendige digitale infrastructuur maar ook om toereikende financiële middelen en een verlaging van de btw op digitale leerboeken. Helaas dekt de subsidie voor toekomstvast internet slechts een deel van de kosten voor scholen en geldt deze maar voor een beperkte groep.

Aanvraag doen
Op deze website kunt u kijken of uw school in aanmerking komt voor de subsidie. Daar kunt u ook zien of er een school in de buurt is om een gezamenlijke aanvraag mee te doen. Op die manier krijgt u een extra vergoeding van twintig procent bovenop het subsidiebedrag. De exacte voorwaarden en alle achtergrondinformatie vindt u op de website van DUS-I.

Ondersteuning nodig?
De Regeling Toekomstvast internet loopt ruim twee jaar. Dat betekent dat u tijd kunt nemen om te onderzoeken wat uw school echt nodig heeft, welke investeringen wenselijk zijn en wat voor kosten daar tegenover staan.

Vindt u ondersteuning daarbij wenselijk? Het project Slimmer leren met ICT biedt verschillende mogelijkheden.
Bekijk het totale ICT-ondersteuningsaanbod. Van een format voor Plan van Aanpak tot een quickscan privacy.
Scan de ‘veel gestelde vragen’ over ICT op scholen. Mogelijk staat uw vraagstuk er bij.
Voer een vraagverhelderingsgesprek over uw ICT-vragen met een adviseur van de PO-Raad of Kennisnet. Bel de Helpdesk Slimmer Leren via 0800 -32 12 233 of e-mail naar (slimmerlerenmetICT@poraad.nl).

Doet uw school binnenkort een aanbesteding voor de inkoop van ICT-gerelateerde producten? De aanbestedingsadviesraad is er voor een onafhankelijk en gratis advies.
Mogelijk kan ook de landelijke ICT-Inkoopcoöperatie u verder kan helpen. Deze coöperatie (in oprichting) is een initiatief van een aantal schoolbesturen en zet zich in voor gezamenlijke inkoop ICT-diensten en producten.

Bent u al aardig op weg met ICT? Dan passen de innovatieve versnellingsvragen bij u.

Bron: PO Raad

VorigeSubsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw verlengd tot eind 2017
VolgendeNibud: Studenten lenen om te sparen en blijven vaker thuis wonen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter