De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de financiële problemen in het primair onderwijs. De uitgaven stijgen maar de inkomsten stijgen niet mee. Dat zorgt ervoor dat scholen geld tekort komen, leraren moeten ontslaan en de klassen naar verwachting zullen groeien, benadrukte de Kamer. In een debat op 4 september zei het gros van de partijen te vrezen dat dit een goede invoering van passend onderwijs in de weg zal staan.

De PO-Raad trok al eerder aan de bel over de tekorten en de gevolgen ervan.

Financieel beleid

Volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zijn de problemen veel minder groot dan de Kamer stelt. Hij verwacht niet dat de invoering van passend onderwijs door geld wordt belemmerd.

Volgens de bewindsman wordt er al meer geld in het primair onderwijs geïnvesteerd dan eerdere jaren. Door het sluiten van het Nationaal Onderwijsakkoord, eerder deze week, komt er daarnaast extra geld beschikbaar om leraren van in dienst te houden, betoogde hij.

Dat stuitte op verontwaardigde reacties bij de oppositiepartijen die meenden dat de extra investeringen ook weer direct leiden tot extra taken. D66-Kamerlid Paul van Meenen verweet Dekker ‘mooi weer’ te spelen. De staatssecretaris bestreed dit. Scholen krijgen er evengoed in de lumpsum geld bij. Zij mogen dit naar eigen inzicht besteden.

Dekker suggereerde verder dat schoolbesturen bij het maken van financieel beleid nog te weinig vooruit kijken. Ze moeten een ‘lange termijn visie hanteren’ en een meerjarenbegroting hebben, zei de staatssecretaris. Hij gaat daarom scholen ondersteunen bij het verbeteren van hun kennis en kunde over financieel management. Eerder werd al in de CAO opgenomen dat daarvoor 2000 euro per schoolleider beschikbaar is. Ook moet de Inspectie van het Onderwijs eerder en harder aan de bel trekken als het misgaat met een school, vindt Dekker.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs ook dat het primair onderwijs niet voldoende geld heeft om aan alle eisen te kunnen voldoen. Scholen staan voor een ‘onmogelijke opdracht’ en de invoering van passend onderwijs is onder de huidige omstandigheden een ‘risicovolle onderneming’. De ambitie moet omlaag of er moet meer geld bij, adviseerde ze. De PO-Raad deelt die zorgen.

De PvdA pleitte ervoor het onderzoek van de Rekenkamer over drie jaar te herhalen. Volgens de staatssecretaris kan hij daarover niet beslissen.

VorigeKabinet: schoolboeken mogen maximaal 300 euro kosten
VolgendeCito-uitslagen mogen openbaar worden gemaakt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter