6 maart 2013. Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox.

Schoolbesturen kunnen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten voor bijv. taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Doel is de prestaties over de hele linie, van leerlingen tot schoolbestuurders, te verhogen.

Naast lumpsum
Het extra geld voor scholing schoolleiders waarover onlangs CAO afspraken zijn vastgesteld, valt niet onder de prestatiebox. Deze bedragen worden aan het lumpsumbudget van schoolbesturen toegekend, via een ophoging van de directietoeslag. Hierover ontvangt u op korte termijn nader bericht. De betaling staat in ieder geval gepland voor mei 2013.

Bekendmaking bedragen
De bekostiging in het kader van de prestatiebox voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2012/2013 was al bekend. In de gewijzigde regeling in verband met de vaststelling van de bedragen prestatiebox primair onderwijs, zijn nu ook de bedragen voor de laatste 7 maanden van het schooljaar bekendgemaakt.

In de toolbox vindt u een model waarmee u de bekostiging in het kader van de prestatiebox over 2012/2013 kunt berekenen.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 wordt de aanpassing van de bedragen van de prestatiebox meegenomen in de regeling bekostiging personeel. De voorlopige bedragen voor de personele bekostiging 2013/2014 worden bekendgemaakt in april 2013.

Betaling
De prestatiebox wordt in 2013 in twee termijnen betaald. De eerste termijn ter hoogte van 7/12e van het beschikbare budget wordt in maart 2013 beschikbaar gesteld. De tweede termijn ter hoogte van 5/12e van het budget wordt middels de regeling personele bekostiging 2013/2014 in oktober 2013 beschikbaar gesteld.

VorigeVan teleportatie tot waarzeggen via Twitter
VolgendeWat heeft Google te maken met de Digitale Leermiddelenketen?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter