De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt het uitblijven van onderhandelingsresultaat.
De PO-Raad had graag in het CAO-overleg een flinke stap gezet in de richting van een moderne, kaderstellende en betaalbare CAO. Daarom hadde PO-Raad in het CAO-overleg ingezet op onder andere:

Levensfasebewust personeelsbeleid in plaats van o.a. de huidige BAPO-regeling
Verdere vereenvoudiging van de afspraken over de functiemix
Een eigen hoofdstuk in de CAO voor directeuren
Vereenvoudiging van het salarishoofdstuk

De context (financiële ruimte) voor onderhandelingen was ongunstig. Het onderwijs wordt geconfronteerd met een cumulatie van bezuinigingen (o.a. op Bestuur & Management, Passend onderwijs, groeiregeling en onderwijsachterstanden), autonome tegenvallers (krimp) en onzekerheid over de wijze van bekostiging (o.a. functiemix). Daarnaast zijn we geconfronteerd met de inzet van het kabinet van een (meerjarige) nullijn. Het bleek onder deze omstandigheden niet mogelijk en verantwoord om afspraken te maken over herschikkingen binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.
PO-Raad en vakbonden vragen in een brief de minister en de staatssecretaris aandacht voor het gebrek aan (financiële) ruimte voor een nieuwe CAO en de wenselijkheid van één onderhandelingstafel.
Lees het volledige persbericht

VorigeRectificatie artikel MBO raad lijdt aan branchevervaging
VolgendeGebruik het Matchpunt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter