De bezuinigingen op Passend onderwijs van 300 miljoen treffen de hele sector. De maatregelen raken in eerste instantie vooral het speciaal onderwijs, maar ook de leraren in het reguliere onderwijs zullen de gevolgen in de klas merken. Zij krijgen te maken met meer leerlingen, die extra zorg en aandacht nodig hebben en er is minder geld voor gespecialiseerde begeleiding. Daarom roepen sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties iedereen uit het primair en voortgezet onderwijs om de petitie tegen de bezuinigingen te tekenen en om op 9 februari naar de landelijke onderwijsmanifestatie te komen in Nieuwegein.
Deze week stuurde de minister haar beleidsbrief over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer. Hierin meldt de bewindsvrouw het voornemen om de groepen in het speciaal onderwijs met 10 procent te laten toenemen. Daarnaast wil ze bezuinigen op verschillende projecten, waardoor er meer leerlingen buiten de boot te vallen. De druk op het speciaal onderwijs neemt hierdoor flink toe.
De minister zegt dat ze het reguliere onderwijs wil ontzien. Het beleid is echter gericht op het vasthouden van leerlingen in het reguliere onderwijs. En daar staan geen bijbehorende middelen tegenover. Daarnaast kan het reguliere onderwijs door de bezuinigingen op de ambulante begeleiders (55 % moet ontslagen worden) minder beroep doen op die ambulante begeleiding. Het gevolg is dat de werkdruk in het reguliere onderwijs ook toeneemt.
De minister zegt dat ze de bezuinigingen realiseert door te schrappen in de bureaucratie. Uit de brief van de minister zelf blijkt echter dat daar niet veel te halen is. Slechts 5 procent (15 miljoen) van de bezuiniging van 300 miljoen gaat over het verminderen van bureaucratie.
Het is belangrijk dat de hele sector haar stem laat horen tegen deze bezuinigingen. Passend onderwijs is onmogelijk zonder passende bekostiging. En het onderwijs heeft al eerder te maken gekregen met bezuinigingen (167 miljoen vanaf 2010). Zo komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Daar moeten we ons tegen verzetten.

VorigeFractieleiders bij onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein
VolgendeEerste Kamer stemt in met fusietoets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter