Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de ABP-pensioenregeling voor 2015. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen. Met de afspraken wordt de ABP-pensioenregeling aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en blijft het pensioen op lange termijn houdbaar en betaalbaar.

Als het akkoord formeel wordt vastgesteld, gaan de overeengekomen wijzigingen vanaf 1 januari 2015 gelden voor alle werknemers en werkgevers in het onderwijs en bij de overheid.

Veranderingen

De belangrijkste voorgestelde maatregel is de verlaging van het opbouwpercentage. Werknemers bouwen hierdoor vanaf 2015 minder pensioen op. De mate waarin de pensioenopbouw wordt verlaagd, is inkomensafhankelijk. Werknemers met een inkomen tot ongeveer 37.000 euro krijgen straks een lager opbouwpercentage (van 1,95 naar 1,7%), maar bouwen over een groter deel van hun inkomen pensioen op. Hogere inkomens hebben een hoger opbouwpercentage (van 1,95 naar 1,875%), maar bouwen straks over een kleiner deel van hun inkomen pensioen op.

Daarnaast wordt in het onderhandelaarsakkoord het nabestaandenpensioen in 2015 aangepast, door het niveau voor en na 65 jaar gelijk te trekken. Ook is overeengekomen om het Vut-overgangsrecht (de zogenaamde VPL-inkoopregeling) in te perken. De VPL-inkoopregeling is de overgangsregeling voor het in 2006 afgeschafte vroegpensioen. De VPL-rechten worden per 2015 in gelijke mate verlaagd als het ouderdomspensioen. De vrijvallende middelen komen ten goede aan alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.

Doordat de pensioenaanspraken en de (voorwaardelijke) VPL-aanspraken afnemen, gaan de pensioenpremies vanaf 2015 omlaag. Het besteedbaar inkomen van werknemers zal hierdoor stijgen. Ook werkgevers betalen minder premie.

Over de hoogtes van de pensioenpremies in 2015 kan het ABP nog geen uitspraken doen. In november stelt het ABP-bestuur de premie vast.

VorigePassend onderwijs deels vrijgesteld van btw
VolgendeKamerdebat over pesten uitgesteld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter