Omdat feedback geven en krijgen een belangrijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten, werkt de PO-Raad samen met andere sectorraden en de onderwijscoöperatie aan een pilot, waarin leerkrachten van verschillende scholen elkaar bezoeken en feedback geven: interscolaire visitatie. U kunt zich aanmelden voor deze pilot. Deelnemende scholen ontvangen een financiële vergoeding voor de personele inzet.

Peer review

Interscolaire visitatie is een bijzondere vorm van peer review: docenten van verschillende scholen bezoeken elkaar en geven elkaar feedback. Peer review is een verzamelbegrip voor activiteiten waarmee de collegiale dialoog onder docenten structureel wordt vorm gegeven. Onder 'peer review' verstaan we alle activiteiten waarin leraren met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk.

Professionele ontwikkeling

Reflectieve collegiale gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van docenten en de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijscoöperatie en de sectorraden PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de ambitie uitgesproken om peer review een vaste plek te geven in het werk en de professionalisering van leraren. Een van de instrumenten die daartoe wordt ingezet is het mogelijk maken van vijftien pilots voor interscolaire visitatie in het kader van peer review. Vijf keer twee scholen per sector kunnen samen zo'n meerjarig pilot uitvoeren, gericht op structurele inbedding van deze werkwijze in het schoolbeleid.

Ondersteuning

De Onderwijscoöperatie biedt ondersteuning in de vorm van scholing op het maken van kijkwijzers, observeren en feedback geven, tevens is er een financiële vergoeding beschikbaar voor de personele inzet in de school. De pilots worden gevolgd en onderzocht door LOOK, het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek van de Open Universiteit.

Inschrijven en meer informatie

De inschrijving voor deze pilot is nu geopend, aanmelden kan tot 15 februari 2013 bij de Onderwijscoöperatie. Meer informatie via Pien Verwilligen van de PO-Raad of Gertjan Sinke van de onderwijscoöperatie.

Trefwoorden:

Professionalisering, Goed bestuur

Relevante links:Meer informatie op onderwijscooperatie.nl

VorigeLobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug
VolgendeNulmeting aantal uren bewegingsonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter