24 april 2013. De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. De kwaliteit van scholen is flink verbeterd. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een (zeer) zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2011/2012 dat de Inspectie van het Onderwijs op 24 april presenteert.

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in het basisonderwijs is in vier jaar tijd gedaald van 10,6 naar 3,1 procent. Dat is spectaculair te noemen. De kwaliteit voor speciaal basisonderwijs is eveneens flink verbeterd. En ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs ziet de inspectie een lichte verbetering.

Ook staan er in het Onderwijsverslag een aantal verbeterpunten voor de sector. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, zegt hierover: ,,Gezien de omstandigheden presteert het primair onderwijs bovengemiddeld. Daar mogen we trots op zijn. Het veld heeft te maken met een aantal zware omstandigheden, zoals teruglopende bekostiging, leerlingenkrimp en de invoering van Passend Onderwijs. Het is een knappe prestatie dat de kwaliteit aan de onderkant zo hard is gestegen en op de overige scholen niet is gedaald.”
Verbetertrajecten

Den Besten: ,,Het doet me goed om te zien dat we alle inspanningen van de scholen en schoolbesturen terug zien in de cijfers van de Inspectie. Maar uit het verslag blijkt ook dat de kwaliteit op scholen met basistoezicht de afgelopen jaren geen vooruitgang laat zien. De PO-Raad biedt daarom ondersteuning met een aantal professionaliseringstrajecten, want om internationaal in de top mee te kunnen draaien, moeten we hard aan kwaliteitsverbetering blijven werken. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden.”

De Inspectie ziet dat het werken aan kwaliteitsverbetering op veel voormalige (zeer) zwakke scholen grote effecten heeft: 'De verbeteringen zijn meestal zo groot, dat deze scholen beter worden dan gemiddeld.' Verder meldt de inspectie dat veel individuele schoolbesturen het ontstaan van (zeer) zwakke scholen hebben aangegrepen voor verbeteringen op al hun scholen. 'Op de scholen van deze besturen zijn niet alleen de leerprestaties, maar is ook de zorg voor kwaliteit sterk verbeterd', aldus het Onderwijsverslag.
Leraren

Leraren geven in het algemeen goed les, maar hier valt volgens de inspectie nog wel winst te halen. De scholing van leraren is vaak gericht op teamontwikkeling en niet altijd gericht op de individuele verbeterpunten van de leraar. Veel aandacht moet daarbij ook uitgaan naar beginnende leraren.

VorigeDe ruimte tussen leren en analyseren
VolgendeMeldcode kindermishandeling vanaf 1 juli verplicht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter