De Algemene Ledenvergadering heeft in juni 2011 besloten dat er binnen de PO-Raad een schoolleiderskamer ingericht wordt. De schoolleiderskamer krijgt een adviserende rol en is toegankelijk voor schoolleiders die werken bij een organisatie die is aangesloten bij de PO-Raad.
De PO-Raad vraagt haar leden daarom of zij (één van) hun schoolleider(s) wil voordragen om in deze schoolleiderskamer zitting te nemen. De schoolleiderskamer zal een omvang krijgen van maximaal 30 personen, vanwege de werkbaarheid. Er is sprake van een open aanmeldingsprocedure. Als het aantal van 30 schoolleiders is overschreden, selecteert het bestuur van de PO-Raad een groep op regio, denominatie, groot/klein en schooltype.
Wij vragen u uw schoolleider voor 15 oktober 2011 voor te dragen via een mail aan Martine Pol, bestuurssecretaris, m.pol@poraad.nl.
Waarom een schoolleiderskamer?Twee overwegingen hebben geleid tot de oprichting van een schoolleiderskamer.
Ten eerste de bevordering van de onderwijskwaliteit. Het schoolbestuur en de schoolleider spelen beiden een cruciale rol bij goed onderwijs. In goede samenwerking gedeeld leiderschap is noodzakelijk om te komen tot duurzame kwaliteit en innovatieve kracht.
Een tweede belangrijke overweging bij de oprichting van een schoolleiderskamer is het effect ervan op de belangenbehartiging naar politiek en media: de sector treedt als eenheid krachtiger naar buiten als het één geluid laat horen namens de hele onderwijskundige leiding, bestaande uit schoolbestuur en schoolleider. Dit bevordert de effectiviteit van de belangenbehartiging door de PO-Raad.
Lees de bijlage

VorigeSpreaker een 27 mc bakkie op internet
VolgendeWelke onderwijs ondersteuner is een taart waard
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter