De PO-Raad heeft via radio en krant gereageerd op diskwalificerende uitspraken over de PO-Raad en andere sectorraden van SP-Kamerlid Manja Smits in dagblad Trouw van woensdag 17 augustus. Ook op twitter werd gediscussieerd over de inhoud en de toonzetting van de uitspraken van Smits. Zij noemt onderwijsraden zoals de PO-Raad nutteloze onderwijsclubs en onderwijsmaffia. Ik kan ze niet verbieden, maar toch zeg ik: opdonderen met die gasten. Zij doet deze uitspraken in het artikel, en verder uitgewerkt op de website van de SP, op basis van argumenten en aannames die volgens de PO-Raad op zn minst discutabel of zelfs feitelijk onjuist zijn.
Smits zegt dat de subsidie op organisaties zoals de onderwijsraden afgeschaft moet worden. De PO-Raad krijgt echter helemaal geen overheidssubsidie (zie jaarverslag PO-Raad). De PO-Raad wordt volledig gefinancierd vanuit contributiegelden. In het primair onderwijs zijn 1200 schoolbesturen die onmogelijk individueel contact kunnen houden met het ministerie en de vakbonden. Vanuit doelmatigheid en belangen behartiging hebben zij de PO-Raad opgericht.
Het is een vrije keus van schoolbesturen om zich aan te sluiten bij de PO-Raad. Meer dan 75% van de schoolbesturen heeft inmiddels die keuze gemaakt. Bij die schoolbesturen werkt ongeveer 90% van het onderwijspersoneel. De PO-Raad is een lidorganisatie met de daarbij horende verenigingsdemocratie. Over het beleid van de vereniging besluiten de leden in de algemene ledenvergaderingen. De PO-Raad legt over haar werkzaamheden, en dus ook de besteding van de middelen verantwoording af aan de leden en de leden kunnen het beleid van de PO-Raad wijzigen of bijsturen.
Wel voert de PO-Raad projecten uit die door het ministerie worden bekostigd. Het geld dat hiermee gemoeid is komt rechtstreeks ten goede aan (kwaliteitsverbetering van) het onderwijs, zoals de taal-en rekenverbetertrajecten. De rol van de PO-Raad bij deze projecten is die van verbindingsofficier. De middelen gaan naar de scholen en niet naar de PO-Raad.
Smits geeft ook aan dat de bestuurderssalarissen veel te hoog zouden zijn. Uit onderzoek van de AOb blijkt dat er in het primair onderwijs geen overschrijdingen van de vastgestelde norm voorkomen en dat slechts een enkeling in 2009 een jaarsalaris had boven de 75000 euro. De PO-Raad herkent zich dan ook niet in deze uitspraak van Smits. Net zo min als de aanname van het SP-Kamerlid dat bestuurders de leraren(salarissen) als sluitpost van de begroting zien. De bestuurders in het primair onderwijs krijgen van minister Van Bijsterveldt juist het verwijt dat zij, ondanks teruglopende inkomsten, teveel onderwijsgevend personeel in dienst hebben gehouden.
De personeelskosten maken in het primair onderwijs 85% van de begroting uit. Door cumulatie van bezuinigingen moet er bezuinigd worden. Dat er nu toch in de formatie van het onderwijspersoneel gesneden wordt, en de klassen dus groter worden, komt doordat het onmogelijk is om deze forse bezuinigingen volledig op te vangen met bezuinigen op de overige 15% van de begroting. Dan zouden de verwarming en het licht echt uit moeten en de administratief medewerker ontslagen worden. De werkgevers kiezen hier niet voor, omdat in dat geval de leerkrachten zelf de leerling-administratie moeten gaan doen, in plaats van lesgeven. Ze willen de leraren en leerlingen niet letterlijk en figuurlijk in de kou zetten.
Lees en beluister ook:
Trouw, 17 augustus 2011:SP: Geen geld naar nutteloze onderwijsclubs
Trouw, 18 augustus 2011: Onderwijsraden leggen uit waarom ze wel nuttig zijn
Nieuwsprogramma Avondspits, 17 augustus 2011,Radio 1

VorigeStudenten kiezen veel voor zorgstudies hogescholen
VolgendeMinister van Bijsterveldt opent MBO schooljaar in Rotterdam
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter