Deze weekheeft de minister Van Bijsterveldt een voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. De PO-Raad voert regelmatig overleg met het ministerie over het implementatietraject en de randvoorwaarden voor het doen slagen van deze implementatie. De brief kunt u hier dowloaden.
De PO-Raad constateert dat de minister met betrekking tot de overdracht van gegevens van primair naar voortgezet onderwijs veel van de adviezen van de PO-Raad, VO-raad en AVS heeft overgenomen. Zij geeft aan alleen het hoogstnoodzakelijke wettelijk te zullen vastleggen en wil het afnamemoment van de eindtoets basisonderwijs later in het jaar plaats laten vinden. Dit, zodat het schooladvies weer een belangrijkere rol gaat spelen bij de toelating voor het vervolgonderwijs.
De PO-Raad is van mening dat een aantal cruciale zaken in het implementatietraject de komende periode aandacht moeten krijgen, zoals het ijken van de toetsen aan de referentieniveaus en het hanteerbaar maken van de referentieniveaus in de methoden. De PO-Raad zal dit onder de aandacht van het ministerie blijven brengen.

VorigeMeer mogelijk met Mediawijsland
VolgendeTablets de killer app in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter