De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat voor elkaar te krijgen is in het Bestuursakkoord primair onderwijs en in het bijbehorende Plan van aanpak bewegingsonderwijs afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat de lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten en/of breed bevoegde leraren.

De subsidie, die het collegegeld tot maximaal €3500 vergoedt, kan per 1 juli via de website van DUO aangevraagd worden. De subsidie staat los van een lerarenbeurs voor een bachelor of master opleiding. Die kan afzonderlijk en tegelijkertijd worden aangevraagd.

VorigeOnderwijsraad pleit voor versimpeling VMBO
VolgendeGrote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter