Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws speciaal onderwijs

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

Het kabinet komt met een set maatregelen, waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemt in met dit voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de maatregelen is het vereenvoudigen van de financiering van zorg in het onderwijs. De bedoeling is dat scholen - die speciaal onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijskansen

Leraren niet klaar voor passend onderwijs

Leraren niet klaar voor passend onderwijs

Leraren op basis- en middelbare scholen zijn nog lang niet klaar voor de invoering van passend onderwijs. Dat blijkt een onderzoek onder ruim 2.000 docenten van vakbond CNV Onderwijs. Ze zeggen onvoldoende betrokken te zijn door schoolleiders. Bovendien ontbreken de vaardigheden om adequaat om te gaan met kinderen met een handicap of met gedragsprobleem. Vorig jaar protesteerden docenten en masse tegen de snelle invoering van passend onderwijs, waardoor de introductie met een jaar werd uitgesteld. Maar in een jaar tijd lijkt er onder het docentencorps weinig te zijn gebeurd....

Lees meer
Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

28 februari 2013. Het is te onduidelijk aan welke kwaliteitskenmerken het passend onderwijs moet voldoen en wat de inhoudelijke doelen zijn die ermee moeten worden bereikt. Dat schrijft een commissie van deskundigen die het invoeringsprogramma passend onderwijs heeft geanalyseerd. De PO- Raad is het eens met die bevindingen. In de Voortgangsrapportage Passend Onderwijs waarin de conclusies zijn opgenomen, laat de commissie zich kritisch uit over dat programma dat volgens haar voorbij gaat aan de behoefte van samenwerkingsverbanden inhoudelijk over het passend onderwijs te praten. Het programma......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

19 februari 2013. Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben afgesproken meer te gaan samenwerken. Daardoor blijven er vijf instellingen over, schrijft Siméa, de stichting waarin deze schoolbesturen zijn verenigd in een brief aan de PO-Raad. Deze zogenoemde cluster 2-schoolbesturen zijn verplicht samen op te trekken omdat de wet op het passend......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

Groen licht voor uitbreiding speciaal onderwijs

De Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft haar toestemming gegeven voor een uitbreiding van het speciaal onderwijs in de gemeente Westland. Daarmee kan de school De Strandwacht uit Den Haag, een bijzondere school voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, in de gemeente Westland een nevenvestiging realiseren. Volgens de plannen gaat De Strandwacht gebruik maken van een ruimte in de school voor speciaal basisonderwijs De Windroos in Naaldwijk. Kinderen met een zogenoemde cluster 4-indicatie, vanwege psychische stoornissen of (ernstige) gedragsproblemen, zullen er terecht kunnen. Op dit moment......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Docentenplein | Nieuws