Naar een school voor peuters en pubers?

Het oprichten van één school voor zowel peuters als pubers, is een interessant plan. Zij kunnen bij hun ontwikkeling profijt hebben van de doorgaande leerlijn die een dergelijke school met zich meebrengt, stelt de PO-Raad.

Maandag berichtte dagblad Trouw dat onderwijsstichting BOOR in Rotterdam een school wil stichten waar kinderen en jongeren van hun tweede tot achttiende jaar naartoe kunnen. Voor de allerjongste kinderen is er aandacht voor hun taalontwikkeling. Basisschoolleerlingen gaan ook de woensdagmiddag naar school. Leerlingen in groep 7 kunnen les krijgen op drie verschillende niveaus en in groep 7 en 8 wordt lesgegeven door vakleerkrachten van de middelbare school. De school moet in januari de deuren openen.
Trend

Volgens de PO-Raad passen de plannen bij een trend die al langer gaande is. Op veel plekken in Nederland werken scholen meer en meer samen met kinderopvang, zoals in Integrale Kindcentra. Die worden vanuit verschillende motieven opgericht, bijvoorbeeld omdat veel ouders werken, vanwege een terugloop van het aantal leerlingen of om beter te kunnen omgaan met leerachterstanden.

De PO-Raad pleit al langer voor het opheffen van de schotten tussen kinderopvang en onderwijs. Vorige week stuurde ze daarover nog een advies aan de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Activiteiten jonge kinderen

De PO-Raad vindt het wel belangrijk dat in een integraal kindcentrum of soortgelijke organisatie aan jonge kinderen een optimale combinatie van onderwijs, sport, cultuur, spel en vrije tijd wordt aangeboden dat aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Juist door de activiteiten af te wisselen, kun je beter aansluiten bij het ritme van jonge kinderen.

Vakleerkrachten voor de klas in groep 7 en 8 vindt de PO-Raad een goed initiatief mits de leerkrachten ook bevoegd zijn om les te geven in het primair onderwijs. Dat is zo afgesproken in de CAO voor het primair onderwijs.

VorigeIk wil betalen voor een kleinere klas, maar dat mag niet
VolgendeEerste Kamer akkoord: Cito bij wet hofleverancier
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter