10 juli 2012

Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt, waarin wordt geregeld dat de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat de provincie aantoont dat er in het Friese onderwijs voldoende draagvlak is voor de vast te stellen kerndoelen. Bovendien is er vooraf instemming nodig van de minister van OCW.
Tevens wordt in het wetsvoorstel geregeld dat de provincie, naast de bestaande mogelijkheid om gehele ontheffing van het verzorgen van onderwijs in de Friese taal te verlenen, ook gedeeltelijk ontheffing mag verlenen. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het rapport 'Fries in het onderwijs; meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân', uitgebracht door de Commissie Hoekstra in 2010. Het streven is de wetswijziging bij de start van schooljaar 2013-2014 te laten ingaan.
De PO-Raad heeft in februari 2012 namens de schoolbesturen van het Friese openbaar onderwijs (Netwerk BDOF), katholiek onderwijs (Bisschop Möller Stichting), christelijk onderwijs (Coöperatie Christelijk Basisonderwijs Fryslân) en gereformeerd onderwijs (Gereformeerde Scholengroep Primair Onderwijs) op het ontwerpwetsvoorstel gereageerd. Of deze reactie tot aanpassingen in het wetsvoorstel heeft geleid, wordt duidelijk bij het openbaar maken van het wetsvoorstel. Dat gebeurt bij indiening van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State bij de Tweede kamer. Waar relevant zal de PO-Raad de reactie ook bij de Tweede kamer onder de aandacht brengen.

VorigePodcast 07 Alles over gamification met Thijs de Vries
VolgendeAgenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter