15 juni 2012

De PO-Raad start binnenkort met een netwerk Onderwijsinnovatie en ict. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ict in het primair onderwijs.
Het netwerk zal zich vooral op bestuurlijk-strategisch niveau bezig houden met onderwijsinnovatie en ict in brede zin. Het gaat daarbij onder meer over onderwerpen als:
• met welke innovaties kunnen wij goed onderwijs voor elk kind organiseren dat rekening houdt met verschillen en maximaal de talenten van kinderen ontwikkelt?
• hoe kan ict hier enerzijds aan bijdragen in het primaire proces door bijvoorbeeld het inzetten van digitaal leermateriaal om meer maatwerk mogelijk te maken en doorlopende leerlijnen te ondersteunen en anderzijds in het secundaire administratieve proces door bijvoorbeeld systemen beter op elkaar te laten aansluiten, de bedrijfsvoering te optimaliseren en resultaten te presenteren?
• hoe organiseren we dat op lokaal, regionaal en landelijk niveau?
Het netwerk vergadert 2 tot 3 keer per jaar in Utrecht, in aanwezigheid van de portefeuillehouder binnen het bestuur van de PO-Raad. Daarnaast kan aan de leden van het netwerk via digitale raadpleging om input of advies gevraagd worden.
De PO-Raad zal de eind vorig jaar met de VO-raad opgerichte stichting SchoolInfo en de stichting Kennisnet betrekken bij de ondersteuning en vormgeving van het netwerk.
De PO-Raad ziet graag dat het netwerk dezelfde diversiteit kent die het PO-veld kenmerkt. De leden van het netwerk hebben affiniteit met het thema onderwijsinnovatie en ict en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. Bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden worden gevraagd te reageren op deze oproep.
U kunt uw interesse voor het lidmaatschap van het netwerk kenbaar maken door voor 20 juli 2012 een e-mail te sturen aan Maurits Huigsloot.


Trefwoorden:

Vereniging

VorigeSchilderstudenten helpen Materiaal voor Monumenten
VolgendeEnthousiasme over SchoolWeek2012
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter