Woensdag 15 februari vond tijdens de mini-conferentie 'Verantwoording van Klasse(n)' de uitreiking van 'Beste jaarverslag 2011' plaats. Na interessante bijdragen van Frans de Vijlder (Lector Goed Bestuur aan de HAN), Hans Pirovano (manager Jaarverslaglegging OCW), Monica van der Hoff-Israël (Infinite Financieel) en Ronald te Loo (Organise to Learn) werden de prijzen uitgereikt.
In de categorie 1 tot 5 scholen: Augustinusschool, In de categorie 6-15 scholen: Sint Josephscholen, en in de categorie 15+ scholen: O2A5. De PO-Raad feliciteert de winnende besturen van harte.De jaarverslagen van deze besturen blinken uit in leesbaarheid en toegankelijkheid, en weten een compleet beeld neer te zetten, waarin (meerjaren-)beleid en inzet van middelen goed gekoppeld worden. De belangrijkste vraag die volgens de jury gesteld moet worden binnen alle beleidsterreinen in het onderwijs is: 'wat betekent mijn handelen uiteindelijk voor de leerlingen?' Door de winnaars is het jaarverslag op uitstekende wijze ingezet om die vraag te beantwoorden.


De jury heeft bij haar beoordeling op de volgende elementen gelet:
• Is het jaarverslag een spiegel van de organisatie? Wordt duidelijk gemaakt wat de plannen voor het betreffende jaar waren, welke acties daarvoor zijn ingezet, wat het resultaat was en hoe dit past in de meerjarenstrategie van de organisatie? Welke consequenties worden er verbonden aan de evaluatie/bevindingen?
• Geeft het jaarverslag een compleet en eerlijk beeld van de ontwikkelingen binnen én buiten de organisatie in het afgelopen jaar? Wordt er naast een terugblik ook een vooruitblik gegeven? Zodat het jaarverslag niet alleen reflectief is maar meteen de aanzet voor de nieuwe beleidscyclus?
• Wordt in het jaarverslag duidelijk gemaakt hoe de bestuurder aankijkt tegen het afgelopen jaar, worden niet alleen de positieve punten benoemd, maar ook de problemen en hoe de organisatie hiermee om is gegaan? Kortom wordt er blijk gegeven van het zelfkritisch vermogen van de bestuurder?
• Wordt in het jaarverslag een koppeling gemaakt tussen middelen en de prestaties en inhoudelijke doelen?
• Belangrijk aandachtspunt bij het schrijven van het jaarverslag is de doelgroep. Wordt de doelgroep duidelijk aangegeven en komt het jaarverslag aan de behoefte van de doelgroep tegemoet? Is het jaarverslag toegankelijk en prettig leesbaar?


Trefwoorden:

Horizontale dialoog, Goed bestuur

Relevante links:Verantwoorden van Klasse(n)

VorigeTopografie Nederland oefenen
VolgendeStakingsactie schoonmakers kan niet langer duren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter