25 januari 2013

De PO-Raad vindt dat het rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad een goede bijdrage levert aan de discussie over de kwaliteit van de leraren in het primair onderwijs.Het rapport bevestigt de visie van de PO-Raad dat de kwaliteit van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders het fundament vormen van goed onderwijs.

De komende tijd zet de PO-Raad extra in op het versterken en professionaliseren van het strategisch personeelsbeleid in de sector, om schoolbesturen nog beter in de positie te brengen om kwalitatief goede leraren te motiveren en te behouden voor de primair onderwijs. De PO-Raad wil graag afspraken maken met de organisaties van leraren en schoolleiders over de wijze waarop leraren hun bekwaamheid kunnen onderhouden, zoals de partijen onlangs hebben gedaan over de bekwaamheid van schoolleiders in de sector in een nieuwe cao.

De PO-Raad heeft samen met de sociale partners in de CAO PO 2013 afspraken gemaakt over het faciliteren van de professionalisering van schoolleiders en het verplicht stellen van de registratie van schoolleiders in het schoolleidersregister. De kern van de afspraken is dat de professionalisering bijdraagt aan de schoolontwikkeling en de onderwijskwaliteit in de school. De PO-Raad wil op dezelfde wijze afspraken maken over de professionalisering van leraren. De registers kunnen dan een werkelijk zinvol instrument zijn, die als onderdeel van het personeelsbeleid, de werkgever en de leraar ondersteunen in hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de professionele ontwikkeling van leraren in het primair onderwijs. Een publiekrechtelijk register past niet in deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Het rapport inspireert de PO-Raad om verder te werken aan het stimuleren van de samenwerking tussen de pabo's en de schoolbesturen op het gebied van een leven lang leren: onderwijs versterken, onderzoek doen en ontwikkelingen in de school.

VorigeDe juiste school kiezen met hulp van Open Onderwijsdata
VolgendeSingle Sign voor het PO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter