18 april 2012

De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de scholen en gaan voorbij aan de werkelijke problemen met de gewichtenregeling. Het probleem is dat de regeling veel te ingewikkeld is. Het zou logischer en simpeler zijn als de gemeente vanuit haar administratie (GBA) hierbij een rol zou spelen. De minister zou dit probleem moeten aanpakken."
Uit het Onderwijsverslag van de inspectie blijkt dat onvoldoende bekendheid en duidelijkheid van de achterstandsregeling nog steeds leiden tot fouten. Als uit de steekproef blijkt dat 95% van de scholen fouten maakt bij het toepassen van de regeling, lijkt er duidelijk iets mis te zijn met de regeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderwijsinspectie ook dit jaar de suggestie aan OCW doet, om het proces voor de opgave van leerling-gewichten te vereenvoudigen. Als PO-Raad ondersteunen wij deze suggestie. Overigens is het geld dat onterecht zou zijn verkregen, wel ingezet voor het onderwijs voor de leerlingen.
De PO-Raad is niet blij met de huidige gewichtenregeling, die in 2009 is ingevoerd. De regeling kijkt niet naar de achterstand van de leerling, maar naar het opleidingsniveau van de ouders. Hierdoor krijgen veel leerlingen met werkelijke achterstanden geen ondersteuning. Kete Kervezee: "Om achterstanden in het primair onderwijs verder weg te werken, zou de regeling veel meer naar de werkelijke situatie in de klas moeten kijken. Dan is het geld veel effectiever in te zetten en wordt veel administratieve last voor de scholen weggenomen."
De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Basisscholen krijgen via de gewichtenregeling geld per leerling op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het postcodegebied van de school.
Al sinds de invoering van de nieuwe gewichtenregeling zijn er veel vragen over het toepassen van de nieuwe gewichtenregeling. Door het niet juist toepassen van deze regeling ontvangen scholen blijkbaar onterecht extra bekostiging. Maar er zijn ook scholen die geen bekostiging ontvangen, waar ze in principe wel recht op zouden hebben. De onduidelijkheid in de regeling geldt met name voor het waarderen en categoriseren van buitenlandse opleidingen en hoe de juiste informatie van de ouders kan worden verkregen. OCW heeft in 2010 ook beaamd dat het hier gaat om een lastige regeling. Dit heeft geleidt tot het intensiveren van de informatievoorziening over hoe deze regeling toe te passen.
Vanuit onderzoek naar de gewichtenregeling wordt aangegeven (ITS,2011), dat het doel van het aanpassen van de gewichtenregeling om meer aan te sluiten bij de feitelijk achterstand van leerlingen, niet is bereikt. Ook wordt er 50 miljoen bezuinigd, door het totaalbudget voor onderwijsachterstanden te laten dalen met de daling van het aantal gewichtenleerlingen. Deze daling wordt veroorzaakt door het toename van het opleidingsniveau van de ouders . Door de enorme daling van het aantal gewichtsleerlingen (ruim 10% ten opzichte van 2010/2011), lijkt de bezuinigingsdoelstelling veel eerder te worden behaald. Eén en ander is onderwerp van overleg met OCW.
Kete Kervezee: "De PO-Raad wil dat de huidige gewichtenregeling en de bijbehorende procedure kritisch tegen het licht wordt gehouden. Dat zal meer opleveren voor de leerlingen dan een extra onderzoek."


Trefwoorden:

Onderwijsachterstanden, Financiën, Persbericht

VorigeSchool ontruimd na brandalarm
VolgendeSchoolleiding zet ouders op scherp
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter