Het is basisscholen de afgelopen vier jaar niet gelukt om méér dan de afgesproken twee uur gymles per week aan te bieden. In het bestuursakkoord van 2014 spraken scholen de ambitie uit te streven naar een derde uur, maar dit is onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken, constateert de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Gisteren sprak de Kamer erover.

Als het aan de VVD en SP lag was het verplichte derde uur gym al lang een feit. In het Regeerakkoord ontbreekt dit stokpaardje van de VVD echter. Wel drongen de partijen er gisteren bij de Kamer op aan om meer druk te zetten op de scholen. Dit naar aanleiding van recent onderzoek van het Mulier Instituut, waaruit blijkt dat het aantal gymlessen tussen schooljaar 2012-2013 en het afgelopen schooljaar hetzelfde is gebleven.

Het wettelijk vastleggen van het aantal lesuren bewegingsonderwijs, druist echter in tegen de vrijheid van onderwijs. Minister Arie Slob (Onderwijs) voelt er dan ook weinig voor. Een meerderheid in de Kamer realiseert zich bovendien dat plannen om meer bewegingsonderwijs te geven door alleen maar vakleerkrachten veel geld kosten. Het aantal docenten lichamelijke opvoeding op basisscholen blijkt overigens wél gestegen, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Te weinig gymzalen en vakleerkrachten
De PO-Raad wijst erop dat de meeste scholen dolgraag meer gymles zouden geven, maar dat dit praktisch niet haalbaar is, omdat hiervoor simpelweg te weinig gymzalen en vakleerkrachten beschikbaar zijn. Er zijn 2200 extra gymzalen en 5800 extra vakleerkrachten nodig om een derde uur gym te realiseren. Kosten: 790 miljoen, becijferde hetzelfde Mulier instituut eerder dit jaar.

Gezonde leefstijl is meer dan gymles
De PO-Raad benadrukt in het Algemeen Dagblad van maandag 20 november dat je bewegen ook buiten de gymles kan stimuleren. ,,We moeten ons niet blindstaren op een norm voor bewegingsonderwijs," zegt een woordvoerder in de krant. Leerlingen laten bewegen tussen de lessen door en tijdens de les, zijn minstens zo belangrijk. Omdat de PO-Raad een gezonde leefstijl bij kinderen wil bevorderen, ondersteunt zij het programma Gezonde school

Curriculum.nu
Een gezonde leefstijl is een van de thema’s waarvoor leraren en deskundigen op dit moment nieuwe kerndoelen uitwerken in curriculum.nu. De PO-Raad vindt een discussie over bewegingsonderwijs dan ook hier thuishoren en niet in de politiek.

Desalniettemin kondigde SP-Kamerlid Michiel van Nispen gisteren in het debat aan zijn initiatiefwet uit 2015, om scholen te verplichten wekelijks drie uur te gymmen onder leiding van een vakdocent, opnieuw te gaan indienen.

Bron PO-Raad

VorigeLeerlingen overschatten eigen digitale vaardigheden
VolgendeGering verschil in beloning leraren in vergelijking met markt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter