Schoolbesturen in het primair onderwijs houden vast aan de claim van 1,4 miljard euro om de werkdruk te verlagen en salarissen te verhogen. Dat blijkt uit een peiling die de PO-Raad hield onder haar leden naar aanleiding van het regeerakkoord. Die gezamenlijke claim van het PO-front claim is essentieel om het lerarentekort te kunnen oplossen. In een ledenberaad gaven ze dinsdag aan hierover samen met het PO-front op korte termijn in gesprek te willen met minister Arie Slob (Onderwijs).

De schoolbesturen zijn ontevreden over het regeerakkoord, zo lieten ze blijken. De basisbekostiging is al jaren niet op orde en het nieuwe kabinet doet er weinig aan om dat te veranderen. Zo wees onderzoek uit dat besturen jaarlijks 375 miljoen euro tekort komen om vaste lasten van te betalen, zoals het onderhoud aan hun schoolgebouw, lesmaterialen en gas, water en licht. In het regeerakkoord staat hierover niets.

Het budget om onderwijsachterstanden weg te werken, daalde sinds 2011 van 430 naar 290 miljoen euro. Het kabinet trekt slechts 15 miljoen euro uit om dit te repareren. De PO-Raad spreekt al langer van een ‘verdwijntruc’ die ten koste gaat van de meest kwetsbare kinderen in ons onderwijs.

Daarbij komt dat er nog een bezuiniging op de onderwijsbegroting staat waarvan niet duidelijk is hoe deze precies wordt verdeeld. De leden van de PO-Raad vinden het onacceptabel als deze voor rekening zou komen van het primair onderwijs. Een schoolbestuurder noemde deze potentiele bezuiniging een ‘sluipmoordenaar’ die de investeringen in werkdruk en salarissen teniet doet.

De schoolbestuurder doelt daarmee op de 270 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt voor salarissen. Een mooie eerste stap, vinden de schoolbesturen, maar onvoldoende. Het PO-front, waarin PO in Actie, bonden en PO-Raad zich hebben verenigd, rekenden voor dat minstens 900 miljoen euro nodig is om de salarissen gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang omdat met een hoger salaris het vak aantrekkelijker wordt voor nieuwe leraren. Die zijn hard nodig omdat de sector afstevent op een lerarentekort van 10.000 voltijdsbanen in 2025. Zonder extra leraren wordt de werkdruk voor zittende leraren alleen maar groter. Opmerkelijk vonden de besturen het dan ook dat in het regeerakkoord nergens over het lerarentekort wordt gesproken.

Om de werkdruk te kunnen verlagen, wil het kabinet pas in 2021 serieus investeren. De leden van de PO-Raad zijn ook hierover niet te spreken. De PO-Raad gaf al eerder aan dat de 430 miljoen die hiervoor wordt uitgetrokken veel te laat komt omdat de nood nú al te hoog is.

De besturen houden daarom vast aan de gezamenlijke claim van het PO-front: 1,4 miljard euro voor het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen.

Aan de peiling deden ongeveer 300 schoolbesturen mee ofwel een derde van de leden van de PO-Raad.

Bron: PO Raad

VorigeDigitaal geld: hoe werkt het?
VolgendeVO-raad vraagt aan kabinet investering in ontwikkeltijd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter