Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Dekker komt daarmee tegemoet aan een motie van de VVD in de Eerste Kamer. Die wilde dat de toets zo vroeg mogelijk tussen 15 april en 15 mei zou worden afgenomen. Dit jaar maken de leerlingen de toets nog in februari.

De toetsen worden vervolgens zo snel mogelijk door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nagekeken, schrijft Dekker verder in het ontwerpbesluit. De resultaten zullen dan rond 10 mei, direct na de meivakantie, bekend worden gemaakt aan scholen en hun leerlingen.

De staatssecretaris werkt de komende maanden aan een beoordelingskader waarmee de Expertgroep Toetsen PO hem kan adviseren over de toelating van andere eindtoetsen dan de cito-eindtoets. Daarmee kan worden beoordeeld welke andere toetsen mogen worden gebruikt bij de overgang naar de middelbare school. Zoals al eerder bekend werd, wordt het schooladvies leidend bij de toelating van een leerling tot de middelbare school.

Het gaat waarschijnlijk niet lukken om in 2018 een adaptieve eindtoets integraal in te voeren, schrijft Dekker tot slot. De ‘ICT-infrastructuur’ is daar nog niet klaar voor en hij vindt het onverantwoord desondanks aan dat jaartal vast te houden. Het CvTE onderzoekt wel of het mogelijk is dat scholen de toets vanaf dat moment zowel digitaal als op papier afnemen. Op die manier ‘kan dan stapsgewijs worden toegewerkt naar een volledige digitale afname op alle scholen’, aldus Dekker. Het CvTE werkt aan een plan van aanpak voor invoering van deze toets. Dat plan wordt in september gepresenteerd.

VorigeDocenten gevraagd voor enquête! Hoe geeft u les in de liefde?
VolgendeVerwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter