De PO-Raad was maandagochtend 28 november uitgenodigd om, samen met de VO- en MBO-raad en de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs, op het ministerie van OCW te praten over â˜het gezag van de leraarâ™. Aanleiding voor dit gesprek zijn de recente gebeurtenis in Nieuwegein -waar een schoolleider door de politie werd opgepakt door de politie toen hij, nadat de leerkracht zijn hulp had ingeroepen, een leerling uit de klas verwijderde- en de maatschappelijke discussie die daarop volgde.

Vanuit verschillende richtingen komen signalen dat de agressie tegen leerkrachten de laatste jaren toeneemt, zowel door leerlingen als ook door ouders van leerlingen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie overweegt om agressie tegen leerkrachten, net als tegen ambulancepersoneel en brandweerlieden, extra zwaar te bestraffen. Minister Van Bijsterveldt wil met PO-Raad en andere vertegenwoordigers van het onderwijs onderzoeken wat er in gezamenlijkheid gedaan kan en moet worden om het gezag van de leraar maximaal te ondersteunen. Zij nodigde daarom deze partijen uit voor een verkennend gesprek.

De PO-Raad vindt dat agressie van leerlingen en ouders niet getolereerd kan en mag worden. Er moet daarom op schoolniveau een veiligheidprotocol zijn. Ook is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact hebben, niet alleen op de momenten dat er iets verkeerd gaat: kennen en gekend worden kan veel narigheid voorkomen. Politiek en samenleving moeten nadrukkelijk achter scholen staan. Het algemeen klimaat in de samenleving zou zo moeten zijn dat agressie tegen leerkrachten not-done is en dus veroordeeld wordt. Tegelijkertijd moet ook gekeken worden naar het aangiftebeleid. De werknemer die slachtoffer wordt van agressie moet nu nog de aangifte doen van het incident. Overwogen moet worden, vindt de PO-Raad, dat de aangifteplicht bij de besturen komt te liggen. Nadeel hiervan kan zijn dat een relatief klein incident hierdoor direct op het hoogste niveau wordt opgepakt, waardoor de-escalatie moeilijker wordt. De PO-Raad wil dat het gesprek hierover verder gevoerd wordt in de Stichting van het Onderwijs en dat betrokken partijen zich gezamenlijk moeten inzetten agressie zo mogelijk te voorkomen, maar waar nodig adequaat moeten aanpakken en dat een slachtoffer van de agressie niet alleen mag komen te staan.

VorigeALV wil dat PO-Raad gesprek bestuursakkoord voortzet
VolgendeEducaplay maak interactieve leeractiviteiten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter