De PO-Raad ziet dat de grondslag voor de bezuinigingen op Passend onderwijs onder druk zijn gezet. Uit een brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer blijkt het aantal zorgleerlingen minder hard is gegroeid dan eerder werd aangenomen. Deze groei is steeds de motivatie geweest voor het doorvoeren van de bezuinigingen. De Volkskrant bericht hierover op dinsdag 10 mei.
Het aantal zorgleerlingen zou sinds 2003 gestegen zijn met 65 procent. Deze stijging is echter alleen van toepassing op het aantal leerlingen met een indicatie voor zware zorg. Het totaal aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft is in de genoemde periode slechts met 15 procent toegenomen.
De PO-Raad benadrukt dat draagvlak voor nieuw beleid en bezuinigingen vereist dat het gebaseerd is op solide cijfers. Een discussie over een zo ingrijpende maatregel kan en mag alleen op basis van juiste gegevens worden gevoerd, die door iedereen worden erkend. Wij zetten de gesprekken met de minister voort en blijven daarbij vooral aandacht vragen voor een verantwoorde invoering van Passend onderwijs.
De PO-Raad is voor de invoering van Passend onderwijs, omdat we daarmee beter gebruik maken van de talenten van alle leerlingen. Om deze invoering goed te laten verlopen moet daar voldoende tijd voor worden genomen en voldoende in worden geïnvesteerd. Met de temporisering van de invoering heeft de minister een goede stap gezet, maar de PO-Raad blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen, zodat leerlingen en ouders geen onnodige hinder ondervinden van te snelle stappen.
Antwoorden minister op vragen Smits Brief Inspectie - gegevens zorgleerlingen Brief Minister - gegevens zorgleerlingen

VorigeMedia van alle tijden
VolgendeEindexamens voorbereiden met gratis app
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter