In de afgelopen week werd meer duidelijk over de verdeling van het geld dat is gemoeid met het Herfstakkoord. Dat gaat onder meer naar leraren en passend onderwijs. Daarnaast werd ook bekend dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 2015 en 2016 een extra budget krijgt van 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Dit extra budget voor het NRO is onderdeel van een incidentele extra investering die voortvloeit uit het Herfstakkoord.

Samen met de MBO Raad en de VO-raad pleitte de PO-Raad medio 2013 in een brief aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs nog voor het terugdraaien van een aantal voorgenomen bezuinigingen op onderwijsonderzoek. Dat is toen niet gebeurd. Nu wordt er alsnog geïnvesteerd in onderwijsonderzoek. De PO-Raad vindt dat belangrijk omdat daardoor de verbindingen tussen besturen, scholen en onderwijsonderzoekers (verder) versterkt kunnen worden. Hierdoor is onderzoek mogelijk dat vertrekt vanuit vragen die leven in de onderwijspraktijk en kennis oplevert die toegankelijk en bruikbaar is voor deze praktijk.

Ondanks deze concrete investering, blijft voor een deel van de Herfstakkoordmiddelen en middelen uit andere akkoorden (zoals het Nationaal Onderwijsakkoord) nog onduidelijk hoe deze worden ingezet en wat dat op bestuursniveau betekent. Dit is onderwerp van gesprek voor een nieuw sectoraal bestuursakkoord. De PO-Raad streeft ernaar dat schoolbesturen zoveel mogelijk bestedingsruimte krijgen, omdat de situatie overal anders is. Zo snel als mogelijk is, zal de PO-Raad haar leden daarin meer inzicht geven.

Eindtoetsen

De Tweede Kamer heeft een motie van D66 en CDA aangenomen zodat schoolbesturen in het overgangsjaar 2015 de vrijheid hebben om te kiezen welke eindtoets zij willen afnemen. De PO-Raad deelt de mening van D66 en is blij met de aanname van deze motie. De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven dat hij deze motie zal uitvoeren.

Deze week organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwingsconcepten in het onderwijs. Een aantal schoolbesturen zitten daar aan tafel om hun kennis en ervaring met de Kamerleden te delen.

VorigeGratis studiemiddag NEMO Leerkrachtenclub 9 april
VolgendeReguliere school kan problemen jonge delinquent niet oplossen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter