Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO is afgerond en geplaatst in de toolbox. Het betreft het Geld model. Het FPE (V)SO model wordt niet meer gemaakt. Scholen die vorig jaar nog gebruik maakten van het FPE (V)SO model, worden geadviseerd om het Geld model te hanteren.
Met de komst van Passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande bezuiniging van 300 mln. zullen de komende jaren ingrijpende veranderingen in de bekostiging gaan plaatsvinden. Voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 zullen er nog geen bezuinigingen plaatsvinden in het (V)SO, de eerste maatregelen beginnen in 2013-2014. Het overleg over deze maatregelen is nog gaande zodat het momenteel nog niet mogelijk is de bekostigingsregels vanaf het schooljaar 2013-2014 aan te passen. Zodra het mogelijk is om meer duidelijkheid te geven over de bekostiging van de schooljaren 2013-2014 en daarna zullen we met een bijgestelde versie komen.
In deze versie wordt een meerjarenbegroting gemaakt die gebaseerd is op de voor 2011-2012 en 2012-2013 geldende regels die, bij gebrek aan voldoende zicht op de nieuwe regels, ook voor de jaren daarna zijn doorgetrokken. Maar realiseert u zich dus wel dat er bezuinigingen aan staan te komen.
U kunt hier naar de Toolbox waar u het nieuwste (V)SO model kunt vinden.

VorigePO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting
VolgendeSpreekuur doet schoolverzuim afnemen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter