De overheid moet bij haar leest blijven als het gaat om toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. Zij is ervoor verantwoordelijk dat scholen van basiskwaliteit zijn, maar moet geen labels als ‘goed’ of ‘excellent’ aan scholen willen hangen, stelde de Tweede Kamer woensdag in een debat. Kwaliteit is te complex om in dergelijke predicaten te vangen, vindt ze.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigden in maart van dit jaar aan dat ze meer onderscheid willen maken in scholen die van basiskwaliteit zijn door ze een predicaat te geven. De Inspectie van het Onderwijs moet daarnaast naar meer kijken dan naar taal en rekenen, is het plan.

Brede blik

De Tweede Kamer vindt het weliswaar belangrijk dat er met een brede blik naar onderwijskwaliteit wordt gekeken, maar een meerderheid ziet er meer in om vervolgens transparant te maken of en hoe een school verbetert of verslechtert. Dat kan via Vensters PO, stelde de VVD. Leraren en schoolleiders kunnen elkaar daarnaast bekritiseren. Scholen worden daardoor meer gestimuleerd zich te verbeteren omdat ze zelf beter inzicht krijgen in wat beter kan. Het is vervolgens aan ouders en scholen zelf om te bepalen hóe ze een school waarderen, stelden D66 en de SGP.

Minister Bussemaker zei de waarschuwing van de Kamer te begrijpen en beloofde ervoor te zorgen dat het halen van predicaten niet het doel op zich mag worden. Staatssecretaris Dekker wil juist aan het predicaat ‘excellent’ vasthouden, zei hij. Scholen die dat predicaat ontvingen, waarderen dat erg, zei hij. Volgens werkt het bovendien als inspiratiebron voor andere scholen.

Aanpassen normen basiskwaliteit

De Kamer ging voorbij aan het bezwaar van de PO-Raad om de normen voor basiskwaliteit aan te passen. Hier moet volgens de PO-Raad voorzichtig mee worden omgegaan omdat het contraproductief kan werken. Scholen die zich het afgelopen jaar hard hebben ingezet om hun onderwijs te verbeteren, voldoen dan mogelijk niet meer aan die normen. Zij worden dan afgestraft in plaats van gestimuleerd zich te blijven verbeteren.

De PO-Raad zal dit punt van zorg onder de aandacht van de Kamer blijven brengen.

VorigeTablet verdrijft het boek uit de klas
VolgendeTweede Kamer: Maak btw digitale leermiddelen en lesboeken even hoog
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter