Op 1 april was de sluitingstermijn voor de vooraanmeldingen van de SLOA-regeling 2011. Tachtig besturen hebben een aanvraag ingestuurd. Op dit moment buigt een externe organisatie, Agentschap NL, zich over de vooraanmeldingen en stelt op basis van de beoordelingscriteria (zie het reglement) vast welke schoolbesturen worden uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel. Op 21 april zullen deze besturen hierover telefonisch worden bericht. Zij worden gevraagd op woensdag 27 april deel te nemen aan een informatiebijeenkomst waarin experts meer informatie verschaffen over het formuleren van het onderzoeksplan en uitvoeren van het onderzoek.
Het uitgebreide onderzoeksplan dient vervolgens uiterlijk 26 mei 2011 te worden ingediend op basis waarvan de definitieve selectie zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 juli wordt het bestuur schriftelijk en beargumenteerd meegedeeld of de aanmelding al dan niet is gehonoreerd. Uiteraard ontvangen alle aanvragers, ook diegenen die op basis van de vooraanmelding verder niet tot uitwerking mogen overgaan, schriftelijk een gemotiveerd besluit.
Meer over SLOA

VorigeRegiobijeenkomsten eenpitters
VolgendeDe rode pen werkt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter